Consultanță

Echipa Miral Instal vă oferă servicii de consultanță in vederea racordarii la retelele de utilitati publice destinate atat consumatorilor casnici cat si celor industriali.

Scopul principal al serviciilor de consultanță este alegerea soluției optime din punct de vedere tehnic și economic pentru racordarea la rețelele de utilități publice conform nevoilor clientului și legislației în vigoare. Ne ocupăm de formalitățile necesare pentru obținerea autorizațiilor de la autoritățile administrației publice locale.

Principalele servicii pe care le putem oferi clienților noștri sunt:
 • întocmirea studiilor de fezabilitate pentru extinderi și înființări distribuție rețele apă/canal/gaz
 • obținerea certificatului de urbanism, avizelor și autorizației de construire pentru racordarea la rețelele de utilități publice;
 • obținerea certificatului de urbanism, avizelor și autorizației de construire rețele edilitare pentru traversări cursuri de apă;
 • obținerea acordului de preluare a apelor uzate și acordului de mediu.
Pentru a beneficia de serviciile de consultanță ale firmei noastre este necesară parcurgerea următorilor pași:
 • contactarea departamentului Relații cu Clienții în vederea solicitării unei întâlniri la sediul firmei, sau online prin intermediul formularului și furnizarea informațiilor esențiale ce țîn de lucrarea dvs.;
 • planificarea întâlnirii;
 • solicitarea ofertei ce cuprinde estimări de cost, termene de finalizare;
 • acordul clientului și încheierea unui contract între acesta și firma;
 • finalizarea contractului, respectând clauzele contractuale.
 • IMPORTANT! Va putem reprezenta in fata autoritatilor publice locale sau a furnizorilor de utilitati publice numai în urma unei declarații notariale!
Informații suplimentare:
 • Autorizația de construire se obține pe baza DTAC- documentație tehnică pentru emiterea autorizației de construire, alături de certificatul de urbanism, acordurile și avizele stabilite de autoritatea emitentă a autorizației de construire. DTAC este verificată de verificatori tehnici atestați, prin intermediul ei stabilindu-se principalele coordonate privind dotarea construcțiilor. Executarea lucrărilor de construcție se poate face numai pe baza proiectului tehnic și detaliilor de execuție.
 • Proiectul tehnic reprezintă documentația tehnico-economică, completată conform normelor și legilor în vigoare, verificată de verficatori tehnici atestați, respectându-se condițiile impuse de autorizația de construire, avizele, acordurile și actul administrativ al autorității pentru protecția mediului;
 • D.E- detalii de execuție- reprezintă documentații tehnice, verificate de verificatori tehnici atestați ce cuprind reprezentări grafice cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic.
Avantajele serviciului de consultanță:
 • economisirea timpului în urma informațiilor furnizate privind depunerea documentațiilor;
 • soluții pentru reducerea costurilor;
 • medierea relației cu autoritățile;
 • acces la informații utile și complete de la personal specializat;
 • posibilitatea de a obține evaluări și recomandări independente.

Solicită o vizionare!

Pentru a beneficia de o ofertă de preț, este necesară solicitarea unei vizionări ce urmează a fi efectuată de un inginer desemnat.